Information om redaktionen

Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift udgives af Pædagogisk Psykologisk Forening

Redaktion:
Anna Crawford Kromann
, PPR Århus
Helle Rabøl Hansen, Ph.d., Aarhus Universitet
Sanna Dragholm, psykolog, leder i Socialstyrelsen,
Jette Lentz, psykolog, PPR-psykolog, BUF København, tidl. leder i PPR i børn- og ungeforvaltningen i København, og formand for “Pædagogisk Psykologisk Forening
Maja Røn-Larsen, lektor, Ph.d., Roskilde Universitet
Tine Schaarup, psykolog, Ballerup Kommune
Thomas Szulevicz, cand. psych., ph.d., lektor i pædagogisk psykologi, Aalborg Universitet.
Bjørg Kjær, DPU, Århus Universitet
Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi og psykoterapeut

Tidsskriftet "Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift"s Review-panel

Tidsskriftet PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFT har

tilknyttet et review-panel af udvalgte faglige eksperter, som redaktionen samarbejder med i ønsket om at opkvalificere artiklernes faglige niveau. Man kalder det “fagfællevurdering” eller “Peer-to-Peer-review. Udvalgte og anonymiserede artikler tilsendes review-panelet til vurdering. Review-panelets vurderinger af disse artikler indgår i redaktionens endelige beslutning om udgivelse. Det er redaktionens endelige ansvar, hvad der måtte udgives.

Review-panelet består af:

Peter Allerup, professor, cand. stat.
Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi
Louise Bøttcher, cand. psych, ph.d.
Ask Elklit, professor, cand. psych.
Susan Hart, cand.psych, ph.d., neuroaffektiv udviklingspsykologi
Gitte Haslebo, organisationspsykolog, cand. psych.
Finn Hesselberg, spesialist i klinisk psykologi, Norge
Anette Holmgren, cand.psych. og narrativ terapeut
Jan Mejding, lektor, seniorforsker, cand. pæd. psych.
Bo Møhl, professor, cand mag og cand psych., specialist og supervisor i psykoterapi og specialpsykolog i psykiatri
Jørn Nielsen, ph.d., specialist og supervisor i psykoterapi med børn
Poul Skov, fil.dr.
Tine Jensen, lektor, cand.psych., ph.d.
Lene Tanggaard Pedersen, professor, Ph.d., rektor ved Designskolen, Kolding.