Forfattervejledning – Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift - teori, forskning og praksis inden for pædagogisk psykologi

Mål og rækkevidde
Det definerende træk ved tidsskriftet ”Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift er, at det sigter mod at offentliggøre peer-refererede artikler, der repræsenterer teori, forskning og praksis, som er relevant for praktiserende PPR og børnepsykologer samt pædagogiske psykologiske konsulenter, der primært arbejder i kommunale sammenhænge. Mens hovedparten af ​​artikler, der indsendes til tidsskriftet, er skrevet af praktiserende psykologer og forskere i Danmark, er indsendelser også uden for erhvervet og uden for Danmark velkomne.
Tidsskriftet anerkender, at relevant anvendt psykologisk teori og praksis ofte krydser kulturelle grænser, og tidsskriftet fremmer derfor en tværfaglig og international tilgang, hvilket afspejles i artikler, der rapporterer store forskningsdokumenter, debatspørgsmål, detaljerede projektevalueringer, noter fra forskning og beskriver aspekter af professionel praksis på børne – og ungeområdet, der også kan relateres til PPR. Indholdet inkluderer også bog- og softwarevurderinger og korte ressourceopdateringer.
”Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift” er den største publikation fra Pædagogisk Psykologisk Forening, som er den faglige forening for PPR psykologer og konsulenter i Danmark.

Gode råd ved skrivning af en tidsskriftartikel
Hvad man skal tænke på? Hvilke regler skal du følge, når du skriver en artikel I Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift?

  • Læs det tidsskrift, du har til hensigt at sende en artikel til

Inden du begynder at skrive en tidsskriftartikel, skal du tage dig tid til at læse nogle artikler fra tidsskriftet (især dem, der er relevante for din egen forskning). Gennemse problemstillinger og prøv at forstå hvilke typer artikler der offentliggøres. Scan indholdslisterne og se efter andre artikler, der er skrevet i det felt, du skriver i, så du kan trække på dem.

  • Hold dig til pointerne

De stærkeste artikler har normalt en pointe, som de vil gøre større. Det gør artiklen interessant, find evidens for pointerne og lokaliser det indenfor dit område.

  • Vær ikke bange for at forklare

Sørg for at du har beskrevet din metode og tilgang; selvom det kan virke indlysende for dig, er det måske ikke for din læser. Og glem ikke at forklare akronymer (forkortelser).

  • Klarhed er nøglen til en god artikel

Gør din skrivning tilgængelig ved hjælp af klart sprog.

  • Vær opmærksom på den anden litteratur inden for dit felt (og referér til den)

Du kan ikke gennemgå hele den relevante litteratur. Du skal dog fortælle læseren, hvordan det, som du laver, relaterer sig til den vigtige forskning og arbejde, der tidligere har været. Og vis om muligt, hvordan du bygger videre på tidligere forskning / arbejde.

  • Gør dine referencer aktuelle og relevante

Din litteraturhenvisning skal tage hensyn til litteraturens aktuelle tilstand. Så tal ikke om “nyere forskning”, hvis du giver citater fra 1990’erne. Og når du refererer til noget, skal du sikre dig, at du fuldt ud forstår dens relevans for din forskning, så du kan gøre det klart for din læser.

  • Være original

Du bygger muligvis på et koncept, der allerede findes, men du skal stadig have noget nyt at sige. Sørg for at sige det overbevisende.