Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Tidsskriftet henvender sig primært til psykologer og fagfolk, der beskæftiger sig med børn og unges udvikling, særlige behov, trivsel og vilkår og med emner, der har betydning for børn og unges udvikling.

Dette område beskrives ved:

  • Børns og unges vilkår i familie og samfund
  • Undervisning, læring og specialpædagogik
  • Pædagogisk psykologisk rådgivning
  • Intervention og terapi
  • Forskning og teoridannelse
  • ​​Ledelse og organisation
  • Erfaringer og ideer fra ind- og udland.

Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift er et dansksproget tidsskrift, der også bringer artikler på engelsk.

Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift er bedømt gennem peer review og registreret i Forsknings- og Innovationsstyrelsens autoritetsliste over tidsskrifter, der udløser points ( niveau 1) i Den bibliometriske forskningsindikator.

Forlaget SKOLEPSYKOLOGI.DK, der udgiver tidsskriftet
“PÆDAGIGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFT” har en aftale
med Dansk Psykologisk Forlag om salg, layout, opsætning
og forsendelse.

Information om redaktionen

Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift udgives af Pædagogisk Psykologisk Forening

Redaktion:
Anna Crawford Kromann
, PPR Århus
Helle Rabøl Hansen, Ph.d., Aarhus Universitet
Sanna Dragholm, psykolog, leder i Socialstyrelsen,
Jette Lentz, psykolog, PPR-psykolog, BUF København, tidl. leder i PPR i børn- og ungeforvaltningen i København, og formand for “Pædagogisk Psykologisk Forening
Maja Røn-Larsen, lektor, Ph.d., Roskilde Universitet
Tine Schaarup, psykolog, Ballerup Kommune
Thomas Szulevicz, cand. psych., ph.d., lektor i pædagogisk psykologi, Aalborg Universitet.
Bjørg Kjær, DPU, Århus Universitet
Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi og psykoterapeut

Tidsskriftet "Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift"s Review-panel

Tidsskriftet PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFT har

tilknyttet et review-panel af udvalgte faglige eksperter, som redaktionen samarbejder med i ønsket om at opkvalificere artiklernes faglige niveau. Man kalder det “fagfællevurdering” eller “Peer-to-Peer-review. Udvalgte og anonymiserede artikler tilsendes review-panelet til vurdering. Review-panelets vurderinger af disse artikler indgår i redaktionens endelige beslutning om udgivelse. Det er redaktionens endelige ansvar, hvad der måtte udgives.

Review-panelet består af:

Peter Allerup, professor, cand. stat.
Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi
Louise Bøttcher, cand. psych, ph.d.
Ask Elklit, professor, cand. psych.
Susan Hart, cand.psych, ph.d., neuroaffektiv udviklingspsykologi
Gitte Haslebo, organisationspsykolog, cand. psych.
Finn Hesselberg, spesialist i klinisk psykologi, Norge
Anette Holmgren, cand.psych. og narrativ terapeut
Jan Mejding, lektor, seniorforsker, cand. pæd. psych.
Bo Møhl, professor, cand mag og cand psych., specialist og supervisor i psykoterapi og specialpsykolog i psykiatri
Jørn Nielsen, ph.d., specialist og supervisor i psykoterapi med børn
Poul Skov, fil.dr.
Tine Jensen, lektor, cand.psych., ph.d.
Lene Tanggaard Pedersen, professor, Ph.d., rektor ved Designskolen, Kolding.