38.årgang nr.6 December 2001 Den flerkulturelle udfordring til PPR

Birgit Lise Andersen
Forord til temanummer

Jørgen Bæk Simonsen
Er traditioner traditionelle? – den flerkulturelle udfordring

Tim Jensen
Religion og religionspluralisme: Udviklinger og udfordringer

Anne Browne
Modtagelsesklasser og metodeudvikling

Asad Ahmad
Integration, konflikthåndtering og forældresamarbejde

Kurt Rasmussen
Nye dimensioner i den pædagogiske praksis

Søren Hegnby
»Det er en dansk skole!« – en god dansk skole i en multietnisk virkelighed

Nadia Rafeh
To sprog er en gave

Birger Larsen
At være ung og dumpe ned i et nyt land

100,00 kr.

Beskrivelse

Birgit Lise Andersen

Forord til temanummer

Temanummer: Den flerkulturelle udfordring til PPR »Når buschaufføren stopper ved et busstoppested, er ingen i Danmark, trods alt, i tvivl om, at alle de ventende, uanset etnisk baggrund, har ret til at komme med bussen.« I mit arbejde med indvandrere og flygtninge, børn og familier, som lærer, som socialarbejder og som konsulent har jeg mange gange været foranlediget til at bruge ovennævnte citat overfor forskellige faggrupper, også faggrupper i PPR. Det var baggrunden for, at jeg sagde ja til at redigere dette temanummer »Den flerkulturelle udfordring til PPR«.

Ikke udfyldt

 

Jørgen Bæk Simonsen

Er traditioner traditionelle? – den flerkulturelle udfordring

Det er ved begyndelsen til det 3. årtusinde blevet almindeligt at tale om globalisering. Med henvisning til de nye kommunikationsmidler, der for alvor er blevet udviklet gennem det sidste årti, postulerer mange, at verden nu hænger sammen på en måde som ingensinde tidligere. Postulatet er i et vist omfang sandt, og de fleste af os har oplevet den lettelse det er, at kunne bruge sit Dankort/Visakort, når vi skal betale for en overnatning på et hotel i Cairo eller i Djarkata og måske især, når vi pludseligt er i bekneb for kontanter, fordi vi lader os friste af de mange lokkende tilbud, der er finde det sted, hvor vi tilfældigvis befinder os. Vi er også mange, der hurtigt har vænnet os til at gøre brug af elektronisk post og som næsten bliver paranoide, hvis den server vi er tilknyttet er nede i et par timer eller mere!

Simonsen, Jørgen Bæk (Director of the Danish Institute, Damascus). Are Traditions Traditional? – The Multi-cultural Challenge. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, Vol. 48, 6, 449-460. – In Europe, including Denmark, there is a marked tendency to shield against the social changes, induced by the consequences of globalization. If we are satisfied with our national version of democratic pluralism, the challenge is not to protect ourselves against new, immigrant infusions but to include our immigrants in an open dialogue about our future.

 

Tim Jensen

Religion og religionspluralisme: Udviklinger og udfordringer

Jeg er blevet opfordret til at skrive om religion og pluralisme, herunder om sekularisering eller afsekularisering, i dagens Danmark. Vi begynder dog ikke i den danske empiri, men i generelle og teoretiske religionsvidenskabelige diskussioner om religion og sekularisering. Dernæst kaster vi et hastigt blik på empirien i den verden, som Danmark i stigende grad er ved at blive en del af, og først derefter kommer vi til til det aktuelle religiøse landskab i Dannevang, – og til de udfordringer, som samfundet, skolen og den enkelte stilles over for pga. udviklingen frem mod en voksende religiøs pluralisme i et samfund, der samtidig fortsat er stærkt præget af en lang monoreligiøs tradition. Når jeg går denne (om-)vej, skyldes det, at danskere som flest er relativt ubekendte med de religionsvidenskabelige begreber om religion, og at også den faktuelle viden om religion både i og uden for Danmark som regel er begrænset. Begge dele er samtidig medvirkende til, at udfordringen bliver så meget desto større.

Jensen, Tim (Lecturer at the University of Southern Denmark). Religion and Pluralism of Religion: Development and Challenges. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, Vol. 48, 6, 461-482. – Denmark has been a unique mono-cultural and homogenous society for abt. 1000 ys. 85% of its population adhere to the Lutheran-Evangelical faith, although secularism is also found. This, however, tends to exclude our immigrant population in ominous ways, being thought of as persons having wrong and childish beliefs. The state has an obligation to take responsibility e.g. in the following ways: a constitutional change, separating church and state, changing the Ministry of Church to a Ministry of Religion, separating church and primary school totally, changing the school subject Christianity to Religion. Children and their parents must learn, that ‘either-or’ must be changed to ‘as well as’. A complex personality and a complex society is good, not evil.

 

Anne Browne

Modtagelsesklasser og metodeudvikling

I Københavns Kommune er der i 2000 taget initiativ til en forstærket indsats i forhold til elever i modtagelsesklassesystemet. Initiativet retter sig især mod elever med særligt store socio-emotionelle problemer. Denne artikel bringer erfaringer fra forfatterens undersøgelse af modtagelsessystemet med henblik på metodeudvikling.

Browne, Anne (School psychologist in Copenhagen). Reception Classes and Development of Methods. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, Vol. 48, 6, 483-491. – The school system of Copenhagen has 30% immigrant pupils, of which those with very little capacity of Danish are taught in reception classes. Based on an analysis of these classes and finding a number of difficulties for the pupils and for their teachers, a number of goals are presented: quality of life, establishment of trust and autonomy, new social relationships and a focus on the values of life. A special team, HRD-team (Human Resource Development) is suggested to deal with these areas of development.

 

Asad Ahmad

Integration, konflikthåndtering og forældresamarbejde

Ahmad, Asad (Consultant with the educational authorities of Copenhagen). Integration, Conflicts, and Parental Cooperation. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, Vol. 48, 6, 492-500. – Obsolete theories of integration, such as the traditional division between assimilation, integration, and segregation should be replaced by a much more dynamic, conceptual approach, defining integration as: a life-long dialogue, as a part of socialization, its prerequisites comprising a.o. the different immigrant backgrounds and languages. Society must ensure true dialogue, not one-way communication, and bilingual teachers must be available in all institutions and schools. The process of integration should be reciprocal. Conflicts are seen as unavoidable, but the important question is whether the energy coiled in conflicts could be used in positive, proactive ways. A common meeting ground is the PTA-cooperation, which contains much developmental energy.

 

Kurt Rasmussen

Nye dimensioner i den pædagogiske praksis

Om tosprogede småbørn med traumer

Rasmussen, Kurt (Social worker in the municipality of Vejle). New Dimensions in Educational Practice. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, Vol. 48, 6, 501-508. – A high percentage of refugee children suffer from trauma. Based on his work with pre-school bilingual children in Vejle, the author describes the development of new strategies in the work with the children, establishing better grounds for development. Multi-faceted approaches are needed, ranging from drawings, talks, stimulation to physical activities.

 

Søren Hegnby

»Det er en dansk skole!« – en god dansk skole i en multietnisk virkelighed

I de større danske byer er der efterhånden en del folkeskoler med rigtig mange tosprogede elever. I Københavns kommune har vi fx 14 folkeskoler, hvor tosprogede elever udgør majoriteten af eleverne. Denne situation giver et betydeligt forandringspres på skolen, som ledelse, lærere, elever og forældre ivrigt forholder sig til på alle mulige abstraktionsniveauer. Forandringspresset er selvfølgelig særlig stort på skoler med mange tosprogede. Men i den globaliserede verdensorden har alle danske børn brug for kompetencer, der sætter dem i stand til at begå sig i multikultuelle sammenhænge. Der er stor usikkerhed hos alle aktører – det er mit håb, at denne artikel kan være et beskedent bidrag til afklaringen af spørgsmålet: Hvad er en god dansk skole i en multietnisk virkelighed? Jeg vil i det flg. beskrive 2 positioner i forhold til dette spørgsmål.

Hegnby, Søren (Administrator of the Bilingual Section of the educational authorities of Copenhagen). »It is a Danish School!« – a Good Danish School in a Multi-Ethnical Reality. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, Vol. 48, 6, 509-516. – The contrast built into the headline of this article reflects the different positions, taken in the school system of Copenhagen. It is a Danish school, implying the necessity of all immigrant pupils to comply with this ideal and its opposite. The good school notion demands a change of attitudes and practice. While it does not yet exist, it should contain some of these qualities: PTA-work is well established, competent bilingual teachers are being sought out, and their special qualities are being systematically utilized in the school, the head has implemented clear goals and expectations, building on a positive view of variety, and its school psychologist is up to date in her knowledge abt. immigrant families.

 

Nadia Rafeh

To sprog er en gave

Sprog er en gave, fordi det er at lære et sprog ikke bare betyder et sprogsystem, men også at lære en sprogbrug. Sprogbrug indbefatter kutur, tradition, sociologi og mange andre ting. Det betyder kort sagt at lære og forstå det samfund man lever i. Sprog er ikke kun struktur og regler. Sprog er kulturformidling. For at kunne blive integreret og fungere i et samfund, er det meget vigtigt at kunne sprog. Her mener jeg ikke kun at kunne tale sproget, men at kunne bruge sproget til forståelse af den kultur og mentalitet, som sproget er en del af. Sprog er et social fænomen. Forskellige sprog og kulturer har også forskellige regler for, hvad der er høfligt. Det som er høfligt i det ene land er måske uhøfligt i det andet land. Her vil jeg gerne inddrage mine egne oplevelser med at lære dansk.

Rafeh, Nadia (Consultant for bilingual teaching in Køge). Two Languages is a Gift. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, Vol. 48, 6, 517-520. – Language is a wide concept, comprising culture, tradition, sociology etc. It is of the utmost importance for immigrants to master the new majority language. Own experiences are used to illustrate these points.

 

Birger Larsen

At være ung og dumpe ned i et nyt land

Larsen, Birger (Teacher in Køge). To be a Young Person Dropped Down in a New Country. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, Vol. 48, 6, 521-528. – Based on his experiences as a class teacher for 13-17 year old newly arrived immigrants, the author reflects on the variety of problems these youngsters have to deal with, internally and externally.

Relaterede varer