61. årgang nr. 2/2024, Tema: Forskning & praksis 1

250,00 kr. Inkl. moms

Varenummer PPT242 Kategori

Beskrivelse

Af Helle Rabøll Hansen

Forord – Forskning og praksis 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Af Joachim Meier

Eksistentielle opmærksomheder i mødet med den lidende unge
– fra et ’patologiserende’ til et ’eksistentielt blik’ på unges mistrivsel . . . . . . . 4

Af Lise Kirkegaard, Line Husum Pedersen og Bente Kjeldbjerg Bro

Praksisnær vejledning inspireret af co-teaching
– en tilgang til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer

i et tværprofessionelt samarbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Af Crisstina Munck og Unni Lind

Klemthed – når tidlig indsats bliver forkert indsats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Af Annette Esbensen

Et casestudie af privat tale hos børn med moderat til svært høretab . . . . . . . . 36

Af Charlotte Dyreborg Madsen og Dorte Kousholt

Eskalerende skolevanskeligheder og Kamillas vej tilbage til skolen . . . . . . . . 46

Af Charlotte Bredahl Jacobsen og Nina Madsen Sjö

Kunsten at få trænet læring i hjemmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Af Simone W. Facondini og Stinne Jensen

Den glemte overgang mellem vuggestuen og børnehaven
– Hvad betyder det for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse? . . . . . . 68

Af Pernille Dorph og Janni Tønne Olesen

Inklusion af børn med autisme – Hvad siger forskningen? . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Forfatterbiografier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Abstracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Tidsskriftet PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFTs review-panel

Tidsskriftet PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFT har tilknyttet et review-panel af ud- valgte faglige eksperter, som redaktionen samarbejder med i ønsket om at opkvalificere artiklernes faglige niveau. Udvalgte og anonymiserede artikler tilsendes review-panelet til vurdering. Review-panelets vurderinger af disse artikler indgår i redaktionens endelige be- slutning om udgivelse. Det er redaktionens endelige ansvar, hvad der måtte udgives.

Review-panelet består af:

Peter Allerup, professor, cand.stat.
Louise Bøttcher, cand.psych, ph.d.
Ask Elklit, professor, cand.psych.
Susan Hart, cand.psych. ph.d., neuroaffektiv

udviklingspsykologi
Gitte Haslebo, organisationspsykolog, cand.

psych.
Søren Hertz, Børne- og ungdomspsykiater.

Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Finn Hesselberg, specialist i klinisk psykologi,

Norge
Anette Holmgren, cand.psych. og narrativ

terapeut

Tine Jensen, lektor, cand.psych., ph.d. Jan Mejding, lektor, seniorforsker, cand.

pæd.psych.
Bo Møhl, professor, cand.mag. og cand.

psych., specialist og supervisor i psykote-

rapi og specialpsykolog i psykiatri
Jørn Nielsen, ph.d., specialist og supervisor i

psykoterapi med børn
Poul Skov, fil.dr.
Lene Tanggaard, ph.d., professor, rektor ved

Designskolen, Kolding

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFT er bedømt gennem peer-review og registreret i Forsknings- og Innovationsstyrelsens autoritetsliste (niveau 1) over tidsskrifter, der udløser points i Den bibliometriske Forskningsindikator.

Grafisk produktion: Clemenstrykkeriet Forsidedesign: Lea Rathnov/Hofdamerne

Relaterede varer