Nr.R32 Anne Marie Kidde: PPT’s arbejde med tosprogede elever

PPT´s ARBEJDE MED TOSPROGEDE ELEVER

Vejledning for PPT-medarbejdere, en kortfattet oversigt over vigtige temaer. – Vejledningen indeholder en gennemgang af områder, der er centrale for PPR’s arbejde med tosprogede elever. De gældende regelsæt og centrale definitioner præsenteres, og der gives en beskrivelse af en række forhold, der har betydning for prøvetagning af tosprogede elever, hvor skærpet opmærksomhed omkring kommunikation og formidling til tosprogede børn og forældre anbefales. Der gøres rede for specifikke perspektiver/indfaldsvinkler, som bør medtages, når der arbejdes med tosprogede elever, og som har væsentlig betydning for kvaliteten i et sagsforløb. Desuden præsenteres ideer til hensigtsmæssig praksis i sagsbehandlingen .

93,75 kr. Inkl. moms

Varenummer R32 Kategori

Relaterede varer