Rød Serie nr. 38. Achenbachs Child Behavior Checklist CBCL og relaterede instrumenter. Februar 2011

Vurdering af kompetencer og problemfelter hos børn, unge og voksne

Achenbachs empiribaserede assessmentsystem (ASEBA)består af en række spørgeskemaer, som er udviklet med henblik på vurdering af et bredt spektrum af problemfelter og kompetencer hos børn, unge og voksne lige fra 1½ års alderen til 90+. Det er et såkaldt multiinformant system, hvor hovedparten af spørgsmålene er ens på skemaerne til børn, forældre, lærer/omsorgsperson/partner. Det tager 10 – 20 minutter at udfylde skemaerne, som måler både kompetencer og problemfelter og 5 minutter at indtaste resultaterne og få profiler og narrative rapporter udprintet ved hjælp af et tilhørende edb program. Aktuelt er der udarbejdet danske autoriserede versioner af Achenbachs spørgeskemaer til brug for assessment af børn, unge og voksne. Achenbachs empiribaserede assessmentsystem kan bruges til at sige noget om, hvorledes børn/unge/voksne inden for en række kompetencer og problemfelter har det sammenlignet med børn/unge/voksne på samme alder i almindelighed.

Poul Nissen, fil. Dr., lektor, Center for Grundskoleforskning, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV

93,75 kr. Inkl. moms

Varenummer R38 Kategori

Relaterede varer