Rød Serie 37 Birte Jensen og Tove Krogh: KTI – Kontrolleret Tegne-Iagttagelse

KTI er beregnet til anvendelse i starten af børnehaveklasseåret.
KTI er et materiale til iagttagelse og vurdering af skolebegynderes forudsætninger for at modtage og bearbejde skolens sproglige budskaber.
Analyse og vurdering af børnenes KTI-tegninger kan bidrage til at differentiere grundlaget for pædagogernes tilrettelæggelse af arbejdet i børnehaveklassen.
KTI er tænkt anvendt i et samarbejde mellem børnehaveklasselærere og PPR-medarbejdere, men kan anvendes af børnehaveklasselærere alene eller i et internt samarbejde på skolen.
Materialet indeholder skemaer til notering af iagttagelser og til opgørelse af børnenes tegninger, som kan skabe overblik over de enkelte børn og klassen.
Forskellige modeller for samarbejde om KTI er beskrevet i artiklen.

Varenr.: R37

187,50 kr. Inkl. moms

Varenummer R37 Kategori

Relaterede varer