Nr.B22 Ask Elklit & Lise Jind: Forældrereaktioner efter spædbarnsdød

FORÆLDREREAKTIONER EFTER SPÆDBARNSDØD

Kort introduktion til indholdet i ”Forældrereaktioner efter spædbarnsdød” v./ Ask Elklit & Lise Jind Indledningsvist gennemgås systematisk den internationale forskning vedrørende forældrereaktioner efter spædbarnsdød. Herefter præsenteres den første undersøgelse på området i Danmark. Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med Landsforeningen Spædbarnsdød og Psykologisk Institut. I undersøgelsen deltager 602 forældre der har mistet et spædbarn samt 84 venner til forældreparrene, der fungerer som kontrolgruppe. I gennemsnit er der gået mere end tre år efter dødsfaldet. Resultaterne af undersøgelsen viser, at 17% af forældrene opfylder alle tre kriterier for post-traumatisk stress forstyrelse (PTSD), samt at over halvdelen af forældrene har i hvert fald ét af PTSD-diagnosens symptomer (invasion, undgåelse og forøget vagtsomhed). Derudover finder vi blandt andet, at kvinder oplever signifikant større sorg end mænd i forbindelse med tabet og har signifikant flere sekundære post-traumatiske symptomer i form af depression, angst, søvnproblemer, etc. Mænd og kvinder adskiller sig ligeledes signifikant fra hinanden med hensyn til reaktionsmønstre: Mændene bruger flere distancerende mestringsstrategier, hvorimod kvinder benytter emotionelle strategier. Hvis forældrene har børn (eventuelt flere børn) betyder det et markant fald i traumatiske reaktioner, sorgreaktioner og enkelte belastningsreaktioner. Det samme er tilfældet, jo længere tid der er gået siden dødsfaldet. Antallet af symptomer og sorgreaktioner er stort, hvis dødsfaldet var uventet, og hvis moderen var alene eller ung. At miste sit barn under graviditeten, ved fødslen eller efter fødslen gjorde ingen særlig forskel når forældrene vurderedes med de forskellige måleredskaber. Undersøgelsens resultater sammenlignes til slut med internationale undersøgelsers fund.

150,00 kr. Inkl. moms

Varenummer B22 Kategori

Relaterede varer