Nr.B31 Nye perspektiver på mobning

Forskerteamet eXbus, eXploring bullying in school, har gennem en årrække
arbejdet med udvikling af en ny empirisk baseret teori om mobning. Teamets 8 forskere har arbejdet på tværs af socialpsykologi, etnologi, pædagogik, filosofi, statistik og jura. Titlen på teamets anden antologi, udgivet af Hans Reitzels
Forlag 2013, er Mobning Gentænkt, og gentænkning har der været brug for.
Vi gentænker blandt andet de udbredte forståelser af mobning, der placerer  hovedårsager i personegenskaber og personkarakterer hos enten børn eller deres forældre.
Vores begrebsudvikling peger i stedet på mobning som en social dynamik, der  opstår i et samspil af interagerende kræfter af kulturel, diskursiv, teknologisk,  institutionel og personhistorisk art. Empirisk ser vi effekterne af dette samspil i kulturen i klasserummet, som udgør mobningens helt centrale kontekst.
Seks års forskningsarbejde har givet os et omfattende og bredt materiale, og vi præsenterer i denne “Blå Serie, nr. 31” en række vinkler på skolemobning, som vi finder relevante fra et pædagogisk-psykologisk perspektiv.

150,00 kr. Inkl. moms

Varenummer B31 Kategori

Relaterede varer