Nr.B25 Anne Vibeke Fleischer: Eksekutive funktioner hos børn

EKSEKUTIVE FUNKTIONER HOS BØRN

Eksekutive funktioner hos børn Der er allerede tidligere i Den blå Serie udsendt et nummer om de eksekutive funktioner. Titlen på dette nummer fra 2002 er “De eksekutive funktioners struktur og udvikling”, af Ingrid Nicolajsen og Tove Swarts. Som titlen angiver, blev der lagt vægt på struktur og udvikling. Dette nummer har inspireret Anne Vibeke Fleischer til at arbejde videre med emnet, idet begrebet eksekutive funktioner trængte til en nærmere begrebsafklaring, ligesom der var behov for at sætte disse funktioner i relation til til kognitiv og personlighedsmæssig udvikling i øvrigt. I sammenhæng hermed savnedes en diskussion af, hvorledes man kan forholde sig til udredning af eksekutive funktioner.

68,75 kr. Inkl. moms

Varenummer B25 Kategori

Relaterede varer