Nr.B30 Peter Allerup og Jan Mejding: DANLÆS Undersøgelse og pædagogisk evaluering af danske børns læsning

Analyser og resultater Projekt Danlæs blev iværksat 1999 ved det daværende Danmarks Pædagogiske Institut, som i 2000 blev en del af det nyoprettede Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU). Projekt Danlæs’ problemstillinger blev formuleret af seniorforsker Jørgen Chr. Nielsen, som var projektleder frem til sin død i 2004. Formålet var dels at udvikle dialogbaserede evalueringsredskaber, som kunne danne grundlag for realistiske og målrettede forbedringer af læseundervisningen, dels at beskrive, analysere og vurdere læseundervisningens rammer, vilkår og indhold med særligt henblik på en kortlægning af de svage læseres situation. Projektet skulle således skabe yderligere viden om, hvad der kan fremme og hæmme god læseundervisning. Efter at have ligget stille i en periode er projektet blevet videreført ved DPU af professor Peter Allerup og seniorforsker Jan Mejding, som begge har været med fra projektets begyndelse. Denne publikation indeholder en sammenfattende beskrivelse af projektets problemstillinger, evalueringsredskaber og resultater samt resultater fra en landsdækkende kommuneundersøgelse i 2004.

250,00 kr. Inkl. moms

Varenummer B30 Kategori

Relaterede varer