Nr.B28 Poul Nissen: Projekt ny skolestart

Evaluering af tværsektorielt forsknings- og metodeudviklingsprojekt for anbringelsestruede børn og unge. Ny Skolestart handler om “genindskoling” af unge, der er, eller er lige ved, at droppe ud. Dette værk bekræfter tesen om, at et ikke nærmere defineret, men dog synligt, niveau af familiebase er en betingelse for, at børn og unge er inden for pædagogisk rækkevidde. Når familien går helt i opløsning, er risikoen for “selvmedicinering”, misbrug af forskellig art, samt drop out fra skolen overhængende. Poul Nissen har gennem et grundigt udredningsarbejde dokumenteret nogle sammenhænge, som må give anledning til ransagelse af vore forskellige praksis: Sammenhængen mellem familien – det basale relationelle system – og menneskets dispositionelle forhold, de iboende træk, er uomtvistelig. Det betyder, at special- og socialpædagogisk intervention må indgå i èn praksis. En logisk følge er, at skolen er stedet, hvor pædagogisk, såvel almen, special som social, praktiseres implicit. På nudansk hedder det den rummelige skole.

175,00 kr. Inkl. moms

Varenummer B28 Kategori

Relaterede varer