Nr.27 Bjørn Glæsel og Anne Marie Kidde: Tosprogede elever i specialundervisningen

TOSPROGEDE ELEVER I SPECIALUNDERVISNINGEN – en interviewundersøgelse af københavnske (§20.1 og §20.2) specialskoler/klasserækkers oplevelse af tosprogede elever udarbejdet af PPR København

I December 2001 vedtog Borgerrepræsentationen en udviklingsplan for skolernes arbejde med tosprogede elever. Et af målene i Udviklingsplanen var at analysere den konstaterede over/underrepræsentation af tosprogede elever i forskellige former for specialundervisning (bl.a. relativt mange tosprogede børn på skoler for udviklingshæmmede børn og relativt få på skoler for børn med kontaktvanskeligheder. I skoleåret 2003-2004 gennemførte PPR en interviewundersøgelse på specialskolerne og klasserækkerne. I denne rapport fremlægges resultaterne af analysen. PPR vil gerne takke de medvirkende skoler og Udviklingsafdelingen for Tosprogede for stor interesse og medvirken.

75,00 kr.

Varenummer B27 Kategori

Relaterede varer