Nr.27 Bjørn Glæsel og Anne Marie Kidde: Tosprogede elever i specialundervisningen

TOSPROGEDE ELEVER I SPECIALUNDERVISNINGEN – en interviewundersøgelse af københavnske (§20.1 og §20.2) specialskoler/klasserækkers oplevelse af tosprogede elever udarbejdet af PPR København

I December 2001 vedtog Borgerrepræsentationen en udviklingsplan for skolernes arbejde med tosprogede elever. Et af målene i Udviklingsplanen var at analysere den konstaterede over/underrepræsentation af tosprogede elever i forskellige former for specialundervisning (bl.a. relativt mange tosprogede børn på skoler for udviklingshæmmede børn og relativt få på skoler for børn med kontaktvanskeligheder. I skoleåret 2003-2004 gennemførte PPR en interviewundersøgelse på specialskolerne og klasserækkerne. I denne rapport fremlægges resultaterne af analysen. PPR vil gerne takke de medvirkende skoler og Udviklingsafdelingen for Tosprogede for stor interesse og medvirken.

75,00 kr. Inkl. moms

Varenummer B27 Kategori

Relaterede varer