Nr.B23 Ingrid Nicolajsen & Tove Swartz: De eksekutive funktioners struktur og udviklling

DE EKSEKUTIVE FUNKTIONERS STRUKTUR OG UDVIKLING

De eksekutive funktioners struktur og udvikling Som PPR-psykologer er vi i tæt kontakt med hverdagen i daginstitutioner og på skoler. Allerede i daginstitutionerne mødes mange børn med en forventning til deres læring, som de på dette tidspunkt i deres udvikling ikke umiddelbart synes at være i stand til at kunne honorere – set ud fra en neuropsykologisk synsvinkel. Det samme gør sig ofte gældende igen ved skolestarten, hvor hverdagen i mange børnehaveklasser tilrettelægges ud fra forestillinger om, at børnene generelt har tilegnet sig kompetencer, som gør dem i stand til selv at kunne planlægge, vælge, løse konflikter og tage ansvar. Da disse evner fordrer en tilstrækkelig hjernemæssig udvikling af de såkaldte eksekutive funktioner, er denne artikel et forsøg på en nærmere afklaring af, hvornår disse funktioner dannes med henblik på en vurdering af, om børnene overhovedet har en chance for at honorere de krav, der stilles.

50,00 kr. Inkl. moms

Varenummer B23 Kategori

Relaterede varer